برنامه فروش کارشناسان فروش حضوری

شرح خدمت تعداد فروش در ماه مبلغ دریافتی
وب سایت فروشگاهی
2

3

4
7 میلیون تومان

9 میلیون تومان

14 میلیون تومان
وب سایت شرکتی
3

5
7 میلیون تومان

10 میلیون تومان
برندینگ Essential-Unique-Royal
1
بین 7 الی 15 میلیون تومان
پکیج سئو ماهانه
6 ماهه (2 فروش)

12 ماهه (2 فروش)
7 میلیون تومان

10 میلیون تومان
دوره آموزشی (حضوری)
6

10
7 میلیون تومان

9 میلیون تومان
برندینگ VIP
1
قابل مذاکره
تارگت اولیه مورد نظر ماهانه 28میلیون تومان میباشد.

تارگت ثانویه مورد نظر ماهانه 56میلیون تومان میباشد.

لیست خدمات برنامه فروش کارشناسان فروش دور کاری

وب سایت فروشگاهی
خدمات سئو سایت
وب سایت شرکتی
طراحی گرافیک
عکاسی
موشن گرافیک
دوره های آموزشی
پکیج های دیجیتال مارکتینگ
مشاوره کسب و کار
تارگت اولیه مورد نظر ماهانه 80 میلیون تومان می باشد.
حقوق دریافتی 15 الی 20 درصد
تارگت ثانویه مورد نظر ماهانه 150 میلیون تومان می باشد.
حقوق دریافتی 15 الی 20 درصد

"*" indicates required fields

نام*
Max. file size: 12 MB.