برنامه فروش کارشناسان فروش حضوری

شرح خدمت تعداد فروش در ماه مبلغ دریافتی
وب سایت فروشگاهی (حداقل بازه قیمتی 15 الی 20 میلیون تومان)
3

4

5
حقوق ثابت

10 میلیون تومان

14 میلیون تومان
وب سایت شرکتی (حداقل بازه قیمتی بین 12 الی 14 میلیون تومان)
4

5
حقوق ثابت

10 میلیون تومان
پکیج پست و استوری اینستاگرام (10 پست - 20 استوری)
5
حقوق ثابت
پکیج سئو ماهانه
6 ماهه (2 فروش)

12 ماهه (2 فروش)
حقوق ثابت

10 میلیون تومان
دوره آموزشی (حضوری)
6

10
حقوق ثابت

10 میلیون تومان
برندینگ VIP
1
5 الی 10 درصد
تارگت اولیه مورد نظر ماهانه 45میلیون تومان میباشد.

تارگت ثانویه مورد نظر ماهانه 80میلیون تومان میباشد.

*تارگت ثانویه دارای پاداش مازاد است.
جتیتو 5 فروش 10 میلیون تومان

لیست خدمات برنامه فروش کارشناسان فروش دور کاری

وب سایت فروشگاهی
خدمات سئو سایت
وب سایت شرکتی
طراحی گرافیک
عکاسی
موشن گرافیک
دوره های آموزشی
پکیج های دیجیتال مارکتینگ
مشاوره کسب و کار
تارگت اولیه مورد نظر ماهانه 100 میلیون تومان می باشد.
حقوق دریافتی 10 الی 15 درصد
تارگت ثانویه مورد نظر ماهانه 180 میلیون تومان می باشد.
حقوق دریافتی 12 الی 15 درصد

"*" قسمت های الزامی را تکمیل نمایید.

نام*
Max. file size: 12 MB.