موسس برند اسپرسو (مارکتینگدیزاینآکادمیپادکست)

 • کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل

 •  کارشناس مهندسی تکنولوژی نرم افزار

 • نویسنده کتاب مدیریت با بهره گیری از تکنولوژی نوین

 • مشاور و مدرس دیجیتال مارکتینگ ، مدیریت دانش و طراحی گرافیک

 • استراتژیست محتوا ،پژوهشگر حوزه های تکنولوژی و مدیریت

 •  طراح مدل فرآیندی “پیش گستر” در دیجیتال مارکتینگ

 • مشاور سازمان و توسعه کسب و کار

هم بنیانگذار برند اسپرسو (مارکتینگدیزاینآکادمیپادکست)

 •  کارشناس ارشد ارتباط تصویری

 • مشاور تبلیغات و طراحی

 •  مدرس طراحی گرافیک

 • طراح هویت بصری و برندینگ

 • طراح Ui/UX